Schwindl Videostúdió Kft. – cinedaft.com

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

1. MEGHATÁROZÁSOK

 

1.1. Honlap (Webshop): a „www.cinedaft.com”.


1.2. Felhasználó: Fogyasztó és üzleti felhasználók együtt; aki a Honlapon keresztül árurendelést ad le és bármely olyan személyt, aki a felhasználó nevében és felhatalmazásával cselekszik.


1.3. Üzleti felhasználó: jogi vagy természetes személy, aki vesz vagy egyetért a vásárlással és/vagy szolgáltatásokkal, amit az Szolgáltató nyújt, nem magán célokra.


1.4. Fogyasztó: magánszemély, aki termékeket és/vagy szolgáltatásokat vásárol vagy beleegyezik a vásárlásba az Szolgáltatónál, magán célokra.


1.5. Szolgáltató: a Schwindl Videostúdió Kft., ahogyan az a (díjbekérő) számlán szerepel.


1.6. Futárszolgálat: a megrendelt áru kézbesítését végző cég.


1.7. Termék: minden olyan termék, áru, szolgáltatás vagy szolgáltatás kiterjesztése, amely a Honlap kínálatában elérhető.


1.8. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): jelen a dokumentum.


1.9. Megrendelés: a Felhasználó által elküldött megrendelés/ajánlat, amelyet az Szolgáltató még nem erősített meg a Megrendelés Visszaigazolásával.


1.10. Megrendelést követő automatikus válasz üzenet: a Felhasználó által leadott megrendelés után az Szolgáltató a Webshop által küldött automatikus üzenetben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megrendelés beérkezett a honlap admin rendszerébe.


1.11. Megerősített megrendelés: egy megrendelés, amelyet az Szolgáltató a számla kibocsátással megerősített.


1.12. Vételár: a számlán szereplő teljes összeg, amelyet a Felhasználónak kell fizetnie a termékért és/vagy szolgáltatásért az Szolgáltatónak.

 

 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. Az alábbiakban Ön és az Szolgáltató között létrejött jogi megállapodás feltételei olvashatók, amelyek mindkét fél számára kötelező érvényűek. A weboldal elérésével, böngészésével vagy használatával, Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el ezen feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrált-e a Honlapon vagy sem.    
2.2. Az Szolgáltató jogosult jelen általános üzleti feltételeket a jövőre vonatkozó hatállyal módosítani. A módosításról a változás hatálybalépését megelőző 15 nappal azonban erről mind a honlapon mind a hírlevélre feliratkozók hírlevélben történő ismertetése mellett tájékoztatást nyújt.
2.3. Megrendelésére az elküldésekor érvényben lévő ÁSZF vonatkozik.

2.4. Az Szolgáltató valamennyi ÁSZF-et a honlapon tárol, megjelölve azok időbeli hatályát.

2.5. A www.cinedaft.com (www.shoprenter.cinedaft.com) Honlapon található tartalom nem másolható, nem hozható nyilvánosságra, nem tehető közzé az interneten, nem továbbítható, nem terjeszthető, sem más, származékos mű készítéséhez nem használható fel az Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

3.1. A Honlapon található információk, adatok, árak nem képeznek jogilag kötelező szerződéses ajánlatot. A Felhasználó a megrendelésével jogilag kötelező ajánlatot ad egy adásvételi szerződés megkötésére. Az Szolgáltató ezt az ajánlatot egy külön nyilatkozattal elfogadhatja (Megerősített megrendelés számla kibocsátással), melyet elektronikus úton haladéktalanul elküld a Felhasználó részére.
3.2. A rendelés megtétele az Interneten keresztül történik (a 4. pontban meghatározott lépések szerint), és csak abban az esetben érvényes az Szolgáltatóra, amennyiben azt írásban, elektronikus formában visszaigazolta (Megerősített megrendelés számla kibocsátással). Az elektronikus szerződéskötés akkor lép érvénybe, amikor az Szolgáltató a (díjbekérő) számlát a Felhasználó részére elektronikus formában eljuttatja. A rendelés visszaigazolásában szereplő adatoknak megfelelően jön létre a Szerződés. Fogyasztók esetében, amennyiben e visszaigazolás az igénybefelhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg az igénybefelhasználóhöz, az igénybefelhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.  
3.3. A www.cinedaft.com (www.shoprenter.cinedaft.com) rendszerében leadott megrendelést visszaigazoló emailben küldött (díjbekérő) számla a megrendelés visszaigazolásának minősül. A számla kézhezvétele után a Felhasználó annak ellenértékét átutalja az Szolgáltatónak.

 

 4. MEGRENDELÉS

A Honlapon a megrendelés menete rendkívül egyszerű:

1.       Tegye a kiválasztott Terméket/Termékeket a kosárba ("Kosárba" ikon). A kiválasztott tételek darabszáma módosítható.

2.       A „Tovább a pénztárba” ikonra kattintva az elérhetőség, a szállítási és számlázási adatok megadása után kiválasztható a szállítási és fizetési mód.

3.       A rendelés összegzése felületen végezze el a megadott adatok ellenőrzését. A rendelés összegzése felületen a rendeléséért fizetendő bruttó végösszeget a rendszer kijelzi. Rendelése véglegesítéséhez végezze el a rendelés elküldése folyamat lépéseit. Kérjük, amennyiben egyetért azzal, pipálja be a „Tudomásul veszem és elfogadom a(z) Vásárlási feltételek-et és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget.” mezőt és kattintson a „Megrendelem” ikonra.

A Felhasználó megrendelését leadhatja regisztrációval és regisztráció nélkül. Regisztrálást követően a cinedaft.com nem küld semmilyen kéretlen reklámanyagot sem e-mailben, sem más formában. A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

4.1. Szolgáltató a Honlapon a rendelési folyamat során a Felhasználó számára biztosítja, hogy a megrendelés véglegesítése (elküldése) előtt az általa megadott minden adatot áttekinthessen, ellenőrizhessen és javíthasson.          
4.2. A "Raktáron" státusz kijelzése a Honlapon a termék elérhetőségénél egy valós, online készlet információ. Megrendelése elküldésével a "Raktáron" lévő termékeket lefoglalja készletünkből ("Kosárba" tett terméknél még nincs készletfoglalás). A készlet lefoglalása a rendelés teljesítéséig vagy törléséig tart. Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a termék elérhetőség kijelzése a Honlapon mindig pontos legyen, ennek ellenére előfordulhat tévedés, amellyel összefüggésben Felhasználó semmilyen követelést, kárigényt nem támaszthat Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja Felhasználót, amint a téves készlet kijelzés tudomására jut.        
4.3. Megrendelését követően a Megrendelést visszaigazoló email jelzi a Felhasználó felé, hogy megrendelése beérkezett az Szolgáltató rendszerébe, lehetőséget adván az adatok pontosságának áttekintésére. A Megrendelést visszaigazoló email tartalmazza a kiszállítás/átadás helyét a termék árakat és a szállítási díjat.         
4.4. A Felhasználónek ellenőriznie kell az adatokat, és ha azok nem pontosak az esetleges hibákról haladéktalanul, írásban értesítenie kell az Szolgáltatót. Az új adatok csak akkor elfogadottak az Szolgáltató részéről, ha azt írásban, elektronikus formában visszaigazolta.         
4.5. A számla elküldéséig a megrendelés státusza megerősítetlen, függetlenül attól, hogy a Felhasználó kifizette-e a rendelést vagy sem.     
4.6. A megrendelés/ajánlat elfogadása az Szolgáltató részéről a számla elektronikus elküldésével történik meg. A számla kiállításával és elküldésével az Szolgáltató visszaigazolást küld a Felhasználó részére.
4.7. A megerősített és kifizetett megrendelés semmilyen adata (beleértve a szállítási adatokat is) utólag nem módosítható.           
4.8. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa egy megrendelés megerősítését.
4.9. Ha a Felhasználó nem teljesíti időben fizetési kötelezettségét az Szolgáltató felé, akkor újabb megrendelésekor a készlet lefoglalása szünetelhet mindaddig, amíg az ellenérték Szolgáltató bankjába be nem érkezik. Ez a kikötés az azonos számlázási vagy szállítási adatokkal vagy azonos email címmel beérkező megrendelésekre is vonatkozik. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a készlet-lefoglalás elmaradásának esetleges következményeiért.     
4.10. Ha a Felhasználó átutalta a számla ellenértékét, de az Szolgáltató nem igazolja vissza a megrendelést, akkor Szolgáltató felajánlhat alternatív terméket a megrendelés kiváltására, vagy törölheti a rendelést. A Felhasználó döntése alapján az Szolgáltató vagy leszállítja az alternatív termék(ek)et, vagy a megrendelés törlésre kerül és a már átutalt összeget haladéktalanul visszautalja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónak további felelőssége nincs.        
4.11. Ha a termék gyártója időközben változtatja a megrendelt termék összetevőit, részegységeit vagy a csomag tartalmát, úgy erről a Felhasználót az Szolgáltató értesíti a számla kiállítását megelőzően, biztosítva a Felhasználónek lehetőséget arra, hogy elálljon a vásárlási szándékától.       

5. ÁRAK ÉS ADÓK

5.1. Az érvényes vételár a megrendelés elküldésének pillanatában a Honlapon szereplő ár, a 14.6. záradék figyelembevételével.

5.2. Amennyiben a Felhasználó elutasítja a 14.6. szerinti új árat, úgy az Szolgáltató törölheti a megrendelést.

5.3. Ha az 5.7 pont alapján Felhasználó megrendelése törlésre kerül, akkor Szolgáltató az esetleg már bankjába beérkezett ellenértéket haladéktalanul visszautalja azonban további felelősséget nem vállal.

 

6. FIZETÉS

 

6.1. Megrendelés esetén a termék ellenőrzése, kosárba helyezése, elérhetőség megadása és szállítási mód kiválasztása után a webáruház a fizetéshez irányítja a Felhasználót. A Felhasználónek a fizetési mód kiválasztása után lehetősége nyílik a számlázi adatok megadására.

6.2. Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben kizárjon bizonyos fizetési módokat és csak előre fizetés ellenében szállítson/teljesítsen.

6.3. A késedelmes fizetés alapvető szerződésszegésnek minősül és Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

6.4. Fizetés készpénzzel

Készpénzes fizetés az Szolgáltató üzletében és utánvétellel történő fizetés esetében, az áru átvételekor lehetséges. Ez a fizetési mód csak Magyarországon érhető el.

Ha a megrendelés fizetési módja nem banki átutalás (például készpénz), a megrendelés leadása után küldött számla ellenértékét természetesen nem kell átutalni.

6.5. Fizetés előre utalással

A felek között történt további megegyezés hiányában, a termék árát teljes mértékben előre kell kifizetni. A kifizetést a megrendelés visszaigazolását és a számla megérkezését követően az ott megjelölt határidőben, levonások nélkül kell teljesíteni.

A fentiekben leírt megrendelést az Szolgáltató akkor tekinti kifizetettnek, ha annak teljes ellenértéke, a számla kiküldésétől számított 3 napon belül visszavonhatatlanul megérkezik az Szolgáltató bankszámlájára.

Ha az ellenérték 3 napon belül nem érkezik be, a megrendelést Szolgáltató törölheti. Ha a Felhasználó átutalását már elindította, de nem várható, hogy időben beérkezik, haladéktalanul jeleznie kell az Szolgáltató felé a banki igazolás csatolásával együtt, hogy ne kerüljön törlésre a megrendelés.

A Felhasználó átutalási megbízásán a Közlemény rovatban köteles feltüntetni a számlán szereplő sorszámot. A hivatkozási szám nélküli átutalást az Szolgáltató névtelen, így érvénytelen átutalásként kezelheti mindaddig, amíg a Felhasználó nem pótolja a hiányosságot.

Ha a Felhasználó megrendelése törlésre kerül, de az ellenértéke a későbbiekben mégis az Szolgáltató bankjába érkezik, akkor az Szolgáltató helyreállíthatja a megrendelést vagy ennek hiányában haladéktalanul visszautalja a beérkezett ellenértéket. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezzel összefüggésben az Szolgáltatónak további felelőssége nincs.

 

7. SZÁLLÍTÁS ÉS KOCKÁZAT

 

7.1. A Terméket a Felhasználó által a megrendelésen meghatározott helyen kell átadni.

7.2. Egy megrendelés kézbesítési címét nem lehet változtatni. A házhozszállítási cím nem lehet szállodai cím (kivétel, ha a Felhasználó szálloda) vagy postafiók.

7.3. A teljesítés helye személyes átvétel esetén az Szolgáltató telephelye. Egy másik helyre történő kiszállításkor a véletlenszerű megsemmisülés vagy állapotromlás veszélye legkésőbb a megbízott szállítmányozónak/futárszolgálatnak történő átadásakor átszáll a Megrendelőre. Ez arra az esetre is érvényes, ha az Szolgáltató vállalta a szállítási költségeket.

7.4. Ha a kifizetett termék kiszállítására vagy átadására a megrendelő kívánságára későbbi időpontban kerül sor, a „Szállításra előkészítve” vagy „Lefoglalt” jelentéssel mindkét esetben a kockázatviselés terhe átszáll a Felhasználóre, ugyanakkor az Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint gondoskodik a termék tárolásáról.

7.5. A Termék kiszállítása munkaidőben történik, a futárszolgálat (szállítmányozást végző cég) feltételei szerint, amely magában foglalja az értesítés meghagyását, ha a címzett nem elérhető, vagy az ismételt kézbesítési kísérletet. A kiszállítási időpont, időtartam korlátozásával kapcsolatos Felhasználói kikötéseket Szolgáltató nem tudja elfogadni. A kiszállítással kapcsolatos további kikötés csak a Felhasználó és a Futárszolgálat megegyezésével (a Felhasználó részére elküldött csomagszám birtokában) lehetséges. 

7.6. Ha egy kifizetett Termék átvételét a Felhasználó meghiúsítja, elszalasztja vagy visszautasítja és a Terméket az Szolgáltató raktározza tovább, akkor a raktározás 15 napig díjmentes, azon túl Szolgáltató raktározási díjat számít fel. A Termék átvétele vagy újbóli kiszállítása csak a raktározási és/vagy szállítási díj kifizetése után lehetséges.

7.7. A tárolási díj mértéke a Termék(ek) számlázott értékének napi 2 %-a, maximális értéke a teljes számlaértékig terjed. Ha ezt eléri, a Termék(ek) tulajdonjoga visszaszáll az Szolgáltatóra. 

7.8. Szolgáltató ismételt kiszállítást csak a Felhasználó írásos kérésére és csak akkor teljesít, ha az ismételt kiszállítási díjról és az esetleges tárolási díjról készített díjbekérőjének (amelyet kérésre haladéktalanul kiállít és elküld) ellenértéke a kiállítástól számított 8 munkanapon belül hiánytalanul beérkezik bankszámlájára. 

7.9. Az Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy részletekben kézbesítse a Termékeket (kivéve, ha a részleges szállítás a Termékek alapvető használhatóságát gátolja), és mindegyik részlet egy külön szerződésnek tekintendő, amelyre az eredeti szerződés feltételei és kikötései érvényesek, azonban a fennmaradó részt díjmentesen kiszállítja. Ha az Szolgáltató nem képes teljesíteni az eredeti rendelés egyes részeit, ez nem jogosítja fel a Felhasználót a rendelés már leszállított részének visszamondására.

7.10. A Felhasználó az átvételkor ellenőrzi a Termékek állapotát és mennyiségét és átvételkor azonnal tájékoztatja a szállító cég képviselőjét bármely hiányzó vagy megrongálódott Termékről. Az Szolgáltató nem felelős semmilyen hiányzó vagy megrongálódott Termékért, ha az nincs feltüntetve az átvételi elismervényen. A Felhasználó írásbeli megjegyzésének hiánya az átvételi elismervényen úgy tekintendő, hogy a teljes megrendelés jó állapotban kézbesítve lett.

7.11. A szállítmány egy részében bekövetkezett kár nem képezi az egész szállítmánnyal kapcsolatos kifogás alapját. 

7.12. Amennyiben nem született írásos megállapodás eltérő szállítási határidőkről, az Szolgáltató a megrendelt árut haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon, előre fizetés esetén a fizetés beérkezésének feldolgozásától (0-48h) számított 30 napon belül szállítja. A szállítási határidő akkor számít betartottnak, ha az áru e határidőn belül elhagyta a raktárt. 

7.13. Hacsak a felek külön, írásban másképp nem egyeznek meg Szolgáltató jogosult határidő/részhatáridő előtti teljesítésre, a Felhasználó határidő előtti teljesítést elfogad. 

7.14. A Felhasználónek az Szolgáltató részére a szállítási határidő túllépése esetén méltányos, legalább kéthetes póthatáridőt kell biztosítania.

7.15. A Felhasználó nem jogosult az Szolgáltató erre vonatkozó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül áru visszaküldésére. Az Szolgáltató az ilyen árut nem köteles fogadni, ha mégis fogadja, akkor annak raktározási költségei a Felhasználót terhelik. Szállítási költségek megtérítése az Szolgáltatótól nem követelhető. 

7.16. Az Szolgáltató és a Felhasználó preferálják a futárszolgálat útján történő szállítást. Az Szolgáltató nem vesz át postai úton feladott Terméket. 

7.17. Az Szolgáltatónak visszaküldött Termék a szállítás idejére a Felhasználó kockázatában marad, az Szolgáltató nem vállal felelősséget a neki visszajuttatott Termék szállítás közbeni elveszéséért, hiányosságáért vagy sérüléséért. 

7.18. Utánküldés kizárólag külön megrendelésre, a külön rendeléskor érvényes termék és szállítási árakon lehetséges.

 

8. JÓTÁLLÁS

 

8.1. Az Szolgáltató a vásárlástól számított 12 hónapos jótállást ad az általa eladott Termékekre, összhangban a gyártó garanciájával, azokra a hibákra, amelyek a gyártás során (a teljesítés előtt) keletkeztek.

8.2. A Felhasználónek minden Terméket a rá vonatkozó használati útmutatónak, specifikációnak megfelelően, rendeltetésszerűen kell használnia. A jótállás érvényét veszti ha a Felhasználó a Termékeket ezektől eltérően használja.

8.3. Az Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.4. Szolgáltató nem ad garanciát a Termékek kompatibilitását illetően, kivéve, hogyha a Felhasználó az illető termékeket az Szolgáltatótól vásárolta ugyanabban a rendelésben és együttes használatukra a Felhasználó rendelésében kifejezetten felhívta a figyelmét.

8.5. Nem tartozik a jótállás keretébe, ha a meghibásodás eredete sérülésre, illetéktelen beavatkozásra, természetes elhasználódásra, kopásra stb. vezethető vissza.

8.6. A meghibásodott terméket az eredeti vagy más szakszerű csomagolásban kell az Szolgáltató címére visszajuttatni. Szakszerű a csomagolás, ha a termék semmilyen módon nem sérülhet a szállítás során.

A Termék szakszerűtlen csomagolásából adódó sérülésekre, meghibásodásra az Szolgáltató nem vállal felelősséget.


8.7. Felhasználó vállalja, hogy a meghibásodott terméket futárszolgálat útján vagy személyesen juttatja vissza Szolgáltatóhoz.

8.8. A meghibásodott termékhez a Felhasználónek részletes hibaleírást kell mellékelni.

8.9. Az Szolgáltató szervizébe szállítás a Felhasználó költsége és kockázata. Szolgáltató törekszik a meghibásodott termék mielőbbi kijavítására. Az Szolgáltató a megjavított vagy kicserélt terméket a saját költségére és kockázatára juttatja vissza a Felhasználónek.

8.10. Az Szolgáltató jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát megvizsgálni, felülvizsgáltatni szakszervizzel vagy biztosítási szakértővel, illetve független hiteles szakértővel. Abban az esetben, ha a hiba megalapozatlan vagy nem tartozik a jótállás keretébe, úgy a bevizsgálási díj vagy szakértő költségei és az esetleges javítási és visszaszállítási költség a Felhasználót terheli.

8.11. Felhasználó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

8.12. A Fogyasztó a Termékkel együtt nevére és címére szóló Jótállási nyilatkozatot kap, amelyben részletezve van a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalom.

8.13. Felhasználó jótállással kapcsolatos jogait a webshop Ügyfélszolgálat részénél megadott címen érvényesítheti.

8.14. Szolgáltató a jótállás speciális kiterjesztésével bizonyos termékekre vagy termékcsoportokra, a Felhasználó javára eltérhet az előbbi feltételektől.

8.15. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

 

9. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

9.1. Az Szolgáltató által kínált bármilyen Termékek tulajdonjoga csak akkor száll át a Felhasználóre, ha a Felhasználó teljesen kifizette az Szolgáltató által szállított összes Termék árát, és minden egyéb olyan összeget, amelyek megfizetésére a Felhasználó a jelen ÁSZF alapján köteles.

 

10. VIS MAJOR

 

Szolgáltató nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból történő teljesítési késedelemért (beleértve a szállítás vagy a szolgáltatás késedelmét is), és ilyen esetekben a teljesítési határidő meghosszabbítására jogosult. Szolgáltatón kívül álló okoknak tekintendők például a sztrájkok, terrorcselekmények, háborúk, beszállítókkal (szállítással, gyártással) kapcsolatos problémák, árfolyam-ingadozások, kormányzati és szabályozási intézkedések, illetve természeti katasztrófák. Amennyiben a vis major esemény a bejelentésétől több mint 60 napon át fennáll, a Szerződést bármelyik fél kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja.

 

 

11. ELÁLLÁS JOGA

 

A Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20. § -a szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási/ felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

A Felhasználó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát vagy az alább feltüntetett és kitöltött mintanyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

cím:

e-mail:

MINTANYILATKOZAT ELÁLLÁS /FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSÁHOZ       (45/2014 Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján)

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A Felhasználó elektronikusan megküldött elállás/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató annak megérkezését követően elektronikusan haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó részére.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Amennyiben a Felhasználó határidőben gyakorolja az elállás vagy felmondási jogát, úgy a Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fent meghatározott összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Ha a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Felhasználónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

A FELHASZNÁLÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK

 

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

 

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

 

12. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

A Szolgáltató a 45/2014. Korm. rendelet (II.26.) 9. § (3) bekezdése alapján az alábbi mintatájékoztatót teszi közzé.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató  hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhazsnálót kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

JÓTÁLLÁS

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003 Korm. rendelet (IX.22.) szabályai szerint jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

13. PANASZKEZELÉS

 

A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

Szóbeli panasz

 

A Felhasználó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panaszkezelés módjával nem ért egyet, vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a Felhsználó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Felhasználóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Felhasználónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat rögzítjük, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:

a) a Felhasználó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felfelhasználó személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Írásbeli panasz

 

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről a Felhasználónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Felhasználót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Felhasználó valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

 

Panasznyilvántartás

 

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el a Felhasználótól:

Felhasználó neve

Felhasználó lakcíme, székhelye, levelezési címe

Felhasználó telefonszáma

Értesítés módja

Panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma

Panasz leírása, oka

Felhasználó panasszal kapcsolatos igénye

A panasz alátámasztásához szükséges, a Felhasználó birtokában lévő dokumentumok másolata

A panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

 

A Szolgáltató a panaszkezelés során a Felhasználó által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig megőrzi. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.

 

Jogorvoslat

 

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat.

Az eljárásra a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helyes szerinti békéltető testület illetékes.

A Felhasználó belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett Szolgáltató vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.

 

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.  228.

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 0672-507-154

Fax: 0672-507-152

E-mail: bekelteto@pbkik.hu

Web: www.pbkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekelteto@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

 

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-429-612/122

Fax: 06-36-323-615

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

Web: www.kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 524/2013/EU RENDELETE alapján a z Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére online vitarendezési platform vehető igénybe.

A vitarendezés részletes szabályai az alábbi linkre kattintva közvetlenül elérhetőek:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

14.1. Jelen szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Szóbeli megállapodások csak írásbeli megerősítés esetén érvényesek, amelyek történhetnek elektronikus formában is. 

14.2. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el:

https://www.cinedaft.com/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat